Moj Them | HomeTxog Peb | About UsXov Xwm | NewsQub | ArchivesDuab | PictureKhw | StoreTxuas | LinksPab Peb | Support UsNyiaj Pab HMT | ReportNrhiav Peb | Contact Us

Zoo siab tos txais nej tuaj rau ntawm Hmoob Moj Them no, qhov chaw nqua hu peb Hmoob txoj kev thooj siab koom tes thiab txoj kev ua haiv.  Hmoob Moj Them cov lus tshiab nyob hauv qab no. Yog xav mloog cov qub lus hais dhau los lawm,nias los yog qhib nplooj Qub/Archives.

7/2/2010_Hmoob Thaib Liab, #3

6/28/2010_Hmoob Thaib Liab_#2

6/11/2010_Hmoob Thaib Liab, #1

05/24/2010_HMT Xyoo 2009_qub

5/3/2010_Kho Hmoob Ua Haiv_qub

4/26/2010_Hmoob Txoj Kev Ntseeg

4/23/2010_Hmoob Ras Haiv Lawm

4/19/2010_Hmoob Lub Kua Muag Haiv

4/16/2010_Peb Hmoob Ras Haiv, #2

04/08/2010_Hmoob Ras Haiv

03/26/2010_Caub Fab Lub Peev Xwm

3/2/2010_Tua Chao Fa Yuav Nyiaj

3/19/2010_Pauj Kev Chim

3/17/2010_Nplog Liab Pib Tua Hmoob

3/15/2010_Twj Lij Txoj Kev Ua Neej

3/12/2010_Hmoob Nyaj Laj Keeb Kwm

3/10/2010_Yuav Tau Xyaum Nquag

3/8/2010_Qeej Ua Chao Fa & More

Nom Phiab Tshwj Xeeb

3/5/2010_Tuam Tshoj Rau Xov Tshoj

2/26/2010_Chao Fa Txoj Kev Ua Haiv

2/19/2010_Txwj Nkawm Hnub/Dej Dawb

2/15/2010_Hloov Kom Ciaj Haiv

2/12/2010_Hmoob Tig Los Sib Hlub

2/10/2010_Kev Txwj Nkawm

2/8/2010_Xyaum Ua Neeg Zoo

2/5/2010_Tshab Txhais Lus Hmoob

2/3/2010_Txiv Tsev Txhob Ua Hluas

2/01/2010_Hmoob Dej Dawb Lub Neej

1/29/2010_HMT & Txoj Kev Raug Dag

1/27/2010_Txhob Sib Thuam

1/25/2010_Them Nyiaj Tua Hmoob_qub

1/22/2010_Poj Niam Xyaum Coj Zoo

1/20/2010_Niam Txiv Sib Hlub

1/18/2010_Hmoob Dej Dawb Rov Nplog

1/15/2010_Tsab Xyooj Mem, #3

1/13/2010_Tsab Xyooj Mem, #2

1/11/2010_Tsab Xyooj Mem, #1

01/08/2010_Huab Tais Paj Yias, #3

12/07/2009_Huab Tais Paj Yias, #2

12/04/2009_Huab Tais Paj Yias, #1

12/02/2009_Huab Tais Lis Theeb Pov

11/23/2009_Npaum Yug Dua Tshiab

11/20/2009_Kev Hlub/Kev Plees

11/18/2009 - San Miao/Peb Hmoob

11/16/2009_Kho Tsiab Peb Caug

11/13/2009_Txoj Kev Ntseeg

11/11/2009 - Huab Tais Txiv Yawg

11/04/2009_HMT Kho Hmoob Ua Haiv

11/02/'09_Hmoob Pab Hmoob Ciaj Haiv

10/26/2009_Hloov Mus Ciaj Haiv_qub

10/23/2009_Txoj Kev Thau Haiv

10/19/2009_Muaj Ntau Pab Pawg

10/7/2009_Hloov Caij Hais Lus

09/23/2009_Nqua Hmoob Koom Tes

MUAJ XOV XWM RAU HMOOB MOJ THEM

Yog muaj xov xwm txog Hmoob xav kom ib tsoom Hmoob paub, sau ntawv, sau email, los yog hu xov tooj tuaj rau Hmoob Moj Them ntawm:

HMOOB MOJ THEM
P.O. BOX 75666
ST. PAUL, MN 55175-0666
U.S.A.
Xov tooj: 651-338-7443


Hmong Flag, Chij Hmoob
flaganimation_zpsb58fd288.gif
Hmong National Anthem

DESCRIPTIONS AND MEANINGS:

•Chiyou Buffalo Horns stand for Hmong history and origin
•Qeej stands for unity, identity, and heritage of the Hmong
•Paj Ntaub Mountains stand for six groups of Hmong living in China, Vietnam, Laos, Burma, Thailand, and Western and/or other Countries
•Paj Ntaub Mountains also represent our Hmong women’s needle-art heritage
•Red stands for bravery, courage, and sacrifice
•White stands for purity, innocence, peace and justice
•Blue stands for perseverance, perpetuity, prosperity

•Huab Tais Txiv Yawg tus kub twm (uas saib zoo li lub hli) sawv cev peb Hmoob lub hau paus chiv keeb thiab sawv cev peb Hmoob li keeb kwm. 
•Rab Qeej sawv cev peb txoj kev thooj siab koom tes, peb tus cim thawj haiv neeg tias peb yog Hmoob, thiab peb txoj kev poj ua cia yawg ua tseg. 
•Rau Rev Paj Ntaub sawv cev rau pawg Hmoob nyob rau teb chaws Suav, Phab Mab, Nyab Laj, Nplog, Thaib, thiab cov uas tawm mus txawv teb chaws tom qab xyoo 1975. 
•Rau Rev Paj Ntaub no kuj saib peb poj niam Hmoob tej txuj tes uas khawv peb Hmoob tus cim thawj haiv neeg tsis ploj los txog niaj hnub no. 
•Tsos Liab sawv cev peb Hmoob txoj kev tuaj yeem (xiam xab laj), txoj kev khov (kab ham), thiab lub peem xwm. 
•Tsos Dawb sawv cev peb txoj kev ncaj ncees, dawb huv, thaj yeeb thiab vaj huam sib luag. 
•Tsos Xiav sawv cev peb txoj kev vam meej thiab sawv cev txoj kev mob siab ua neej yam sib txuas zws tsis pub tu ncua.

09/02/2009

08/31/2009

08/26/2009

08/24/2009

08/21/2009

08/14/2009

08/12/2009_Poj Niam Xyaum Coj Zoo

08/10/2009_Nqua Hu Hmoob Sib Hlub

08/07/2009

08/05/2009_Hlub Niam Hlub Txiv

07/29/2009

07/27/2009_Keeb Kwm Soob Lwj, #2

07/24/2009

07/22/2009

07/20/2009_Keeb Kwm Soob Lwj Yaj

07/17/2009

07/15/2009

07/13/2009_Hmoob Nyab Laj/Paj Cai

07/10/2009

07/08/2009_Tshab Txhais Keeb Kwm

07/06/2009_Tsab Xyooj Mem, #3

07/03/2009

06/29/2009_Nqua Hu Kev Pab HMT

06/26/2009_Tsab Xyooj Mem, #2

06/24/2009_Tsab Xyooj Mem, #1

06/19/2009

06/17/2009_Huab Tais Paj Yias, #3

06/15/2009_Huab Tais Paj Yias, #2

06/12/2009

06/08/2009_Huab Tais Paj Yias, #1

06/05/2009

06/01/2009_Lis Theeb Pov

Qeej.cobfab.jpg
Qeej Cob Fab

th_onairgraphic.gif
Mloog KPNP 1600 AM
Peter-studio-mena.jpg
Xovtooj Cua KPNP 1600 AM

Mai Yer Thao from Thailand

 

Sai sai no, muaj ntau tus kwv tij nkauj muam Hmoob tau pab nyiaj rau Hmoob Moj Them Peev Nyiaj Haiv. Thov ua nej tsaug. Cov npe hauv qab no yog cov uas nyias taus nyias xa nyiaj tuaj pab rau HMT Peev Nyiaj Haiv. Ib txhia yog xa nyiaj tuaj yuav daim mauv vim "Hmoob Thoj Nam Nyob Dej Dawb." Ib txhia yog xa nyiaj tuaj pab dawb paug rau HMT Peev Nyiaj Haiv xwb. Thov ua nej suav daws tsaug ntau ntau.
Alain Vaj
Ann Hall
Boua L. Tsab
Chawntou Yaj
Choj Vaj
Choj Xyooj
Choj Yaj
Choj Yaj
Christopher Xyooj
Dawb Khab
Duas Lauj
Eneng Xyooj
Feem Vaj
Felix V
Gary Xyooj
Johnny Vwj
Judy Yaj
K. W. L. Yaj
Kab Yeeb Thoj
Kavia Vaj
Kawm Yaj
Kawm Yaj
Keeb Lis
Kenji Tsab
Khaiv Y. Yaj
Koob Pheej Thoj
Kub Tswb
Kub Xyooj
Lag Yaj
Lauj Hawj Yaj
Lauj Pov Muas
Liag Xyooj
Liaj C. Xyooj
Lis Foom Yaj
Lis Muas
Lis Pov Vwj
Los V. Lauj
Lwm Xyooj
Maiv L. Ham
Maiv Neeb Xyooj
Maiv Xis Yaj
Maiv Xyooj Vaj
Maiv Yaj
Mike Xyooj
N. Vaj
Na Tsab
Nas Tsab
Neeb Xyooj
Neej Fwm Lauj
Neej T. Xyooj
Neej Zoo Muas
Neej Zoo Muas
Neilo  Xyooj
Niam Foom Hawj
Niam Txawj T. Thoj
Niam Vam C Lis
Nkaj W. L. Yaj
Nkaub Vwj
Nkias Tswb Vaj
Nom H. Xyooj
Nom Phaj Vaj
Nom Tub Yaj
Nom Vaj Xyooj
Nplaiaj Tsab Lis
Npliaj Neeb Hawj
Npliaj Suav Xyooj
Npliaj Y. Lis
Npuag L. Tsab
Npuag P. Khab
Npuag Txos Xyooj
Nruas Pov Lis
Ntaj Vaj
Ntaj Xyooj
Ntsuab K Thoj
Ntsuab X. Vaj
Ntxawg Yaj
Ntxheb V. Vaj
Ntxhw Vaj
Ntxoov Pov Xyooj
Nxoov P. Thoj
Nyiaj B. Lauj
Nyiaj Huas Yaj
Nyiaj K. Xyooj
Nyiaj Kuam Xyooj
Nyiaj Tsu Vaj
Nyiaj Vaj Lis
Nyiaj Xyooj Yaj
Paj B. Vaj
Paj D. Yaj 
Paj T. Koo
Paj Xyeej Xyooj
Paj Yias Xyooj
Pakou Xyooj
Peev X. Vwj
Phaj Lis
Pheej Lis
Phooj Yaj
Pov F.Y. Yaj
Pov Yaj
S. Vwj
Sai Hawj
Suav Vwj
T. Yaj
Teeb Yaj
Teem Lis
Thaiv Ham
Thaiv Vaj
Thoj Ham
Todd Yaj
Tony Lis
Tooj G. Yaj
Tsaav Txhaj Vaaj
Tsab Thoj
Tsav B. Tsab
Tsav Txoov Yaj
Tsav Yeeb niam
Tsheej Yaj
Tsom Xyooj
Tswb Vaj
Tswv C. Thoj
Tswv Choj Yaj
Tswv D. Lis
Tub Vaj
Tub Xeeb Yaj
Txhiaj S. Vaj
Txhiaj Vaj
Txhiaj Vwj Lis
Txhiaj Yeeb Xyooj
Txooj C. Lis
Txooj Tub Muas
Txooj Vam Lis
Txooj Xeeb Muas
Txoov Xab Xyooj
Txoov Xyooj
Vaj Tub Xyooj
Valy Tsab
Vam Chij Yaj
Vam N. Vaj
Vam Neeb Lauj
Vam Nruas Xyooj
Vam Yaj Vaj
Vas Lis
Vws Lauj
Xab Xyooj
Xaiv H. Tsab
Xaiv P. Vaj
Xaiv Pov Lis
Xaiv T. Vaj
Xaiv Ts. Vaj
Xaiv Tsheej Thoj
Xeev X. Yaj
Xub Yaj
Xwm Khab
Yeeb Lis
Yeeb Vwj
Yeeb Yaj
Yeeb Yaj
Yias Y. Xyooj
Zeb B. Lis 

Nom Phiab Qeej 3-4-10